Naeen / Isfahan: 4 활동 발견

Mosallah Garden, Nain/Nai’n/Naeen

Isfahan Province, Nain County, Naeen, Besat Boulevard, mosalla, Iran

2024-06-15 12:58:51

Old Bazaar Traditional Market, Nain/Nai’n/Naeen

Bazar Tarikhi, Nain, Isfahan Province, Iran

2024-06-15 12:58:51

Pirnia Traditional House and Ethnology Museum, Nain/Nai’n/Naeen

Isfahan Province, Nain County, Naeen, Pirnia, Iran

2024-06-15 12:58:51

Rigareh Qanat-Based Water Mill, Nain/Nai’n/Naeen

Rigareh Qanat-Based Water Mill, Mohammadiyeh, Naeen, Isfahan Province, Iran

2024-06-15 12:58:51
ko_KR한국어
콘텐츠로 건너뛰기